CENNÍK

Diagnostika - 60 minút

30 €

Terapia - 50 minút

25 €

Poradenstvo - 50 minút

25 €

Nález

15 €

Administratívny poplatok

5 €